Bockning

Vi bockar plåt i kantbocknings maskiner.

Vi har manuella maskiner och robotcell till större serier och avancerade detaljer.